Mersin Haber

Mersin’in Olası Tüm Afetlere Hazır Olması Adına Yol Haritası Belirleniyor

Mersin’in Olası Tüm Afetlere Hazır Olması Adına Yol Haritası Belirleniyor
Yayınlama: 23.06.2023
A+
A-

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Afetlere Karşı Yol Haritamızı Birlikte Belirlemeye Devam Ediyoruz’ sloganıyla ‘Mersin Afet Yönetimi Çalıştayı’ düzenlendi. Mersin Büyükşehir belediye Başkanı Vahap Seçer de gerçekleştirilen çalıştayda; akademisyenler, TMMOB’a bağlı odalar, STK’lar, dernekler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya geldi.

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkan Vekili Dr. Kemal Zorlu, çalıştayda gerçekleştirdiği sunumunda; ‘Mersin Afet Eylem Planı Yol Haritası’ başlığı kapsamında, literatür ve yöntem, önceki çalışmalar, modeller, jeolojik veriler, yapı stoku ve nüfus verileri gibi ilk tespitler, detaylı jeolojik ve jeoteknik etüdler, detaylı yapı analizleri, temel kabuller, öngörüler, senaryolar, stratejiler, eylem planı gibi konularda bilgiler verdi.

‘MERSİN AFET YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI’ KENTİN TÜM DİNAMİKLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zorlu, ‘Afet Sakınım Planlaması’ hakkında da; afet riskli alanlar ve bölgeler analizi, envanteri, veri tabanı ve haritalarının güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi, tüm risk kategorileri için makro ve mikro bölge çalışmasının tamamlanması, afet riski olmayan riski düşük alanlara yönelik kentsel gelişme stratejileri oluşturulması, kırsal alanlarda düzensiz gelişmenin denetlenmesi ve planlı gelişimin sağlanması gibi konular hakkında detaylı bilgiler verdi.

 

‘Yer Bilimleri’ hakkında da konuşan Zorlu; depremin ikincil etkileri olan sıvılaşma, tsunami gibi olaylar için karadan ve denizden çalışmaların yapılması, kütle hareketleri ile ilgili haritaların güncellenmesi ve detaylı çalışmaların yapılması ile bütünleşik bir veri tabanı sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi. ‘Yapı Tasarım, Üretim ve Denetimi’ konusunda da Zorlu, inşaatta yapı denetim işlemlerinin düzenlenmesi, zemin sıvılaşması olan yerlerde yapı izinlerine dair sorunlar, müteahhitlerin sertifikalandırılması ve cezai sorumluluklarının artırılması ile imar düzenlemeleri ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verdi.

MERSİN’İ AFETLERE DİRENÇLİ BİR KENT HALİNE GETİRMEK İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Zorlu, ‘Deprem Sonrası İkincil Afetler’ konusunda ise; kimyasallardan kaynaklı yangın, patlama ve kimyasal madde sızıntısı, toprağın, suyun ve havanın kirlenerek çevresel zarar oluşturması, tsunami, heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi ikincil afetler, sağlık sisteminin çökmesi sonucu müdahale edilememesi, enerji ve altyapı hatlarının zarar görmesi konularına değindi.

 

Zorlu son olarak ise ‘Afet Müdahale ve Lojistiği’ konu başlığı kapsamında da; afet müdahale planlarının yeniden yapılandırılması ve arama kurtarma alt yapısının güçlendirilmesi, sağlık hizmetleri müdahale planlarının yeniden yapılandırılması, barınma, temizlik, beslenme ve su tedariki konularında özel planlama yapılması, afet sonrası salgın hastalıklar konusunda hazırlıkların yapılması, denizyolu, demiryolu, karayolu ve havayolu ulaşım detay planlarının yapılması gibi konulara dikkat çekti.

 

Çalıştay’ın Yuvarlak Masa Çalışmaları bölümünde ise; Yer Bilimleri, Afet Sakınım Planlaması, Yapı Tasarım, Üretim ve Denetimi, Deprem Sonrası İkincil Afetler, Afet Müdahale ve Lojistiği, Afet Yönetiminde Uluslararası İlişkiler ve Finansman Kaynakları ile Afetlerde Sosyal Dayanışma ve Destekler başlıklı konular görüşüldü.

 

“Bütün afetleri içine alacak şekilde bir yol haritası hazırlamayı düşünüyoruz”

Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi Profesör Dr. Kıvaç Zorlu Aras, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi’nin kurulması noktasında fikir alışverişi yapıldığını söyledi. Deprem ana başlık olmak üzere pek çok konu üzerinde çalışmalar yapılacağını kaydeden Aras, “Sadece deprem değil, deprem sonrası meydana gelen ikincil afetler de var. Tümünü kapsayacak olursanız, orta ölçekten büyük ölçeğe kadar pek çok afet yaşanıyor. Bunların içerisinde heyelanlar, sıvılaşma, biz yaşamadık ama tusunamiler var. Bütün bu başlıklar içerisinde bütün afetleri de içine alacak ve kapsayacak şekilde bir yol haritası hazırlamayı düşünüyoruz. Bu çalıştayın önemi de bu. Bunun yapılması gerekiyor. Kurumlar, STK’lar, akademi camiası yani üniversitelerle birlikte hep beraber bir yol haritası hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

 

“Çalıştay, yaşanabilecek olası üzücü olayları ortadan kaldırmak açısından bir ön tedbir”

AKUT Mersin ekibini temsilen çalıştaya katılan Doç Dr. Evren Değirmenci, çalıştayı değerlendirerek, “Kesinlikle çok faydalı bir çalıştay. Kentin bütün dinamiklerinin burada olması, hatta şehir dışından katılımcıların olması açısından çok faydalı bir çalışma” dedi.

 

Mersin’in olası afetlere hazırlanması açısından çalıştayın önemine vurgu yapan Değirmenci, “Öncelikle toplumu en çok etkileyen afetlerden olan deprem açısından düşünecek olursak, deprem dirençli kent meydana getirme noktasında yapılması gereken öncelikli çalışmalardan bir tanesi yapılıyor. Bundan sonrası için bu kentin kentsel olarak dönüşümü noktasında ve planlaması açısından faydalı olacaktır. Sadece deprem açısından değil; sel, heyelan gibi afetler açısından bakıldığında bütün bu afetlerin tamamının ele alınıyor olması ilerleyen süreçte yaşanacak üzücü olayları ortadan kaldırması açısından bir ön girişim. Yapılması gereken ön tedbirlerden bir tanesi” diye konuştu.

 

“Afet Çalıştayı, yol gösterici olması bakımından çok önemli”

Gazi Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama derslerini yürüten ve Büyükşehir Belediyesinin planlama çalışmalarına danışmanlık sağlayan Uzman Remzi Sönmez, “Mersin için önemli bir adım oldu. Bu tür toplantılar her şeyden önce kamuoyunu bu konular üzerine düşünmeye ve bilinçlenmeye davet eden toplantılardır. O nedenle çok önemsiyorum” dedi.

Mersin Odak Haber İletişim: mersinodak@gmail.com Tel no: 05370454063 (Sabri BORAK)
error: Kopyalama!