Mersin Haber

Adana’da Deprem Riski Olan İlçeler ve Semtler Listesi

Adana’da Deprem Riski Olan İlçeler ve Semtler Listesi
Yayınlama: 01.03.2023
Düzenleme: 01.12.2023 20:01
A+
A-

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adana’ya yönelik uyarılarda bulunmuştu.

Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler çevre 11 ili derinden etkiledi. Depremde ağır hasar alan illerden biri de Adana oldu. Prof. Dr. Naci Görür‘den Adana için deprem uyarısı yapmıştı.

Habertürk’ün TÜBİTAK raporu ve Adana İl Afet Risk Azaltma Planı Kitapçığı’ndan derleyerek hazırladığı habere göre Adana’nın risk durumu şöyle:

-27 Haziran 1998 günü Adana-Abdioğlu merkezli 6.3 şiddetindeki deprem Adana ve civarının önemli deprem bölgelerinden biri olduğunu göstermiştir. Adana ve Civarında Depremleri Oluşturan Ana Fay Zonları Adana ve civarında oluşan depremler incelendiğinde bu depremlerin üç ana fay hattında yoğunlaştığı görülmektedir.

ECEMİŞ FAY ZONU

Bu zon Adana’nın yaklaşık kuzeybatısında yer alan ve kuzey, kuzeydoğu-güney, güney batı doğrultusu boyunca uzanan bir koridor şeklinde uzanır. Kuzeyde Kayseri-Yahyalı’nın batısında Dündarlı Köyü’nden başlayarak kuzey, kuzeydoğugüney, güney batı doğrultusunda, güneyde MersinGülek yakınlarına kadar yaklaşık 107 km lik bir alanda izlenir. Genel doğrultusu K27D olan Ecemiş Fayı birbirine paralel ve sıçramalar yaparak devam eden birçok kırıktan meydana gelmektedir. DündarlıPozantı arasında kalan 78 km lik bölümde morfolojik olarak çok belirgindir. Ve bu bölümde fay, diri fay niteliğindedir. Buna karşılık Pozantı Gülek arasında fay küçük parçalara ayrılmakta, doğrultusundan bazı sapmalar göstererek güneye doğru belirginliğini yitirmektedir. Bu güney bölümü ise olası diri fay niteliğindedir. Bu fayın sol yönlü doğrultu atımlı olması söz konusu olmakla beraber, en son Kuvaterner hareketlerinin eğim yönü de olduğu söylenebilir.

KARAİSALI – KARSANTI FAY ZONU:

Adana havzasının kuzeyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun güneyinde, Karaisalı ile Karsantı (Aladağ) arasında değişik boy ve doğrultularda gelişmiş olan çok sayıda kırıktan meydana gelen bir fay zonu bulunmaktadır.

Ecemiş ve Karataş-Osmaniye Fay zonları arasında yer alması,çok geniş bir alanda izlenmesi ve 20 km. ye varan uzunluğa sahip parçaların bulunması nedeni ile önemli bir fay zonu özelliği taşımaktadır. Birbirine paralel iki ana doğrultu hakimdir. Fayların kuzeydoğugüneybatı ve doğu-batı olmak üzere iki ana doğrultuda yoğunlaştığı gözlenir. Bu zondaki fayların mekanizmaları değişiklik göstermektedir. Bir kısmı sol yönlü doğrultu atımlı iken, bir bölümü sağ yönlü doğrultu atımlı faylardır.

KARATAŞ – OSMANİYE FAY ZONU

Adana ovasının güneydoğusunda Karataş-Osmaniye arasında genel doğrultusu kuzeydoğu-güneybatı olan, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel bir çok fay bulunmaktadır. Bir çoğu kıyıya paralel olan bu faylar belirgin morfolojik görünümleri yanında Kuvaterner yaşlı kaya birimlerini etkilemeleri nedeni ile de önemlidirler.

KARATAŞ – OSMANİYE FAY ZONU

Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır. Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.

ADANA FAYI

Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır. Sarımazı-Ceyhan arasında yer yer sıçramalar yapan fay, genelde düzgün ve dar bir hat boyunca uzanır. Fay, Karataş civarında birbirine paralel parçalar halinde denizin içinde devam eder. Morfolojik verilere göre ve Yumurtalık fayına paralel uzanmasına bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı olabileceğini ileri sürmektedirler.

YUMURTALIK FAYI

 Yumurtalık-Karagedik arasında, 62 km uzunlukta, birbirine paralel çok sayıda paraçalardan oluşan KD-GB gidişli faylar, Yumurtalık Fayı olarak adlandırılmıştır. Yumurtalık-Ümraniye arasında, 25 km’lik bölümünde morfolojik olarak çok belirgin olan fay, kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. Morfolojik verilere bağlı olarak, fayın açılma bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı faylanma karakterinde olduğunu ileri sürmektedir.

Mersin Odak Haber İletişim: mersinodak@gmail.com Tel no: 05370454063 (Sabri BORAK)
error: Kopyalama!