Mersin Haber

Yenişehir Belediyesi’nden 2 değerli arsa satılığa çıkıyor!

Yenişehir Belediyesi’nden 2 değerli arsa satılığa çıkıyor!
Yayınlama: 24.05.2024
A+
A-

Mersin Yenişehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 2 arsayı ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Arsalardan bir tanesi de Atatürk Kültür Merkezi’ne yakın olan 3.159,68 metrekarelik arsa, Resmi Gazete’de yayınlandı. ihale yoluyla satışa çıkarılan arsalar, ilçenin Menteş Mahallesinde bulunuyor. Yenişehir Belediyesi toplam 6.500 metrekarelik iki arsayı 127 milyon muhammen bedelle ihaleye açtı. 

Söz konusu ihale ilanı şöyle: Mersin İli Yenişehir Belediye Başkanlığından: Aşağıda nitelikleri belirtilen ve mülkiyeti Yenişehir Belediyesine ait 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. (a) maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) 05/06/2024 tarihinde Yenişehir Belediyesi Encümen Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında ve şartnamede belirtilen belgelerle birlikte 05/06/2024 günü saat 14:00’e kadar belediyemize başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Ekran Goruntusu 2024 05 24 143913 Yenişehir Belediyesi

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale şartnamesi 8.500,00TL’ye satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. T.C. vatandaşı olmak
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. İkametgâh belgesi (e-Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)
4. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge
5. İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz
6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge
7. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri
8. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak)
9. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküsü
10. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar
11. İhaleler için teklif mektupları (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır)
12. Satış ile ilgili her türlü vergi, harç ve karar pulu giderleri yükleniciye aittir

Mersin Odak Haber İletişim: mersinodak@gmail.com Tel no: 05370454063 (Sabri BORAK)
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.