Kategoriler Yaşam

LGS Puanıyla Giriş Yapılabilecek 3 Nitelikli Okul

Paylaş

Bu haftaki yazımda Ülkemizin değerli başarılı insanların eğitimine ve yaşamına katkıda bulunan kendimce belirlediğim 3 Nitelikli Okul olarak eğitim veren Liseler hakkında bilgi vermek istedim. Bu okulların tarihçesi, eğitim süresi, burs imkanı, öğretmen kadrosu, mezunların sahip oldukları donanımlar, hangi yabancı dil eğitimlerin öğretildiği, üniversiteye yerleşim başarıları ve bu liselerden eğitim gördükten sonra iş ve özel yaşamında başarılı olan belli kişilerin isimleri hakkında bilgi vereceğim.

Galatasaray Lisesi

Tarihçesi: Beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişine dayanan Galatasaray Lisesi,  1481 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından Galata Sarayı adıyla bir Enderun okulu olarak kurulmuştur. 1992 yılında Fransa ve Türkiye arasında imzalanan protokolle ilkokul ve üniversite eğitimini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) hayata geçirilmiştir. Kurum, 6 Haziran 1994 tarihinde kanunla Galatasaray Üniversitesi’ne dönüşmüş, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı ilköğretim okulu rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Galatasaray Lisesi devlet okuludur. Ücretsiz eğitim vermektedir.

Galatasaray Lisesi 100 öğrencisini LGS ile almaktadır. 50 öğrenci ise kurayla ilkokula kabul edilen Galatasaray İlkokulu ve Galatasaray Ortaokulu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilerden oluşmaktadır. Her yıl liseye toplam 150 öğrenci başlamaktadır.

 • Eğitim Süresi Nedir?

1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

 • Galatasaray Lisesi Öğrencilerine Burs Veriliyor Mu?

Okul ücretsizdir ancak öğrencilerin %16’sı kitap, yurt vb. masrafları için ihtiyaç bursu almaktadır.

 • Öğretmen Profili Nasıldır?

Okulda 711 öğrenci ve 68 öğretmen bulunmaktadır.

67 öğretmenin 18’i Fransız, 48 tanesi Türk, 1’i İtalyan’dır.

Fransız öğretmenler Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmektedir. Türk öğretmenler atanmadan önce mülakattan geçmektedir.

 • Mezunların Sahip Olabileceği Diplomalar Nelerdir?

Türk diplomasına ek olarak Fransız Bakalorya Diploması  verilir. Mezunlar herhangi bir sınava girmeden Fransa’daki üniversitelere kabul edilirler.

 • Hangi Yabancı Diller Öğretilir?

Fransızca, İngilizce ve İtalyanca

 

 • Üniversite Başarısı Nasıldır?

Galatasaray Lisesi mezunları genelde eğitimlerine Türkiye’de devam eder. Her yıl mezunların yaklaşık %13’ü eğitimlerine yurt dışında devam etmektedir.

İstanbul Erkek Lisesi

Tarihçesi: İstanbul Lisesi’nin kökleri 1884’de ilk özel okul olarak açılan Numune-i Terakki’ye dayanmaktadır. Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanı) 1896 yılında okulu satın alarak devletleştirmiştir. 1913 yılında okulun adı İstanbul Sultanisi’ne çevrilmiş, Fransız lise müfredatı  uygulanmıştır. 1923 yılında okulun adı “İstanbul Erkek Lisesi” olmuş ve Beyazıt’taki Fuat Paşa Konağı’na nakledilmiştir. Okul bugünkü binasına Atatürk’ün isteğiyle 1933 yılında yerleşmiştir. Savaş yıllarında Almanca eğitimine ara verilmiştir. 1957  yılında Türkiye ve Federal  Almanya  Hükümetleri arasındaki Kültür Anlaşması ile Almanca öğretime tekrardan başlanmıştır. 1964 yılında İstanbul Erkek Lisesine ilk kız öğrenciler gündüzlü olarak alınmaya başlanmıştır. 2005 yılında İstanbul dışından gelen kız öğrenciler için yatılı bölüm açılmıştır. 2018 yılında ismi tekrar İstanbul Erkek Lisesi olarak düzenlemiştir.

 • İstanbul Erkek Lisesi Özel Okul Mu? Devlet Okulu Mu?

İstanbul Erkek Lisesi devlet okuludur. Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi statüsündedir.

 • İstanbul Erkek Lisesi Nasıl Öğrenci Kabul Eder?

İstanbul Erkek Lisesi LGS ile öğrenci kabul eder.

 • İstanbul Erkek Lisesi’nin Kontenjanı Kaçtır?

Okulun kontenjanı 180’dir.

 • İstanbul Erkek Lisesinde Eğitim Süresi Nedir?

Okul, 1 yıl hazırlık 4 yıl lise öğrenimi vermektedir.

 • İstanbul Erkek Lisesi Mezunların Sahip Olabileceği Diplomalar Nelerdir?

Okulda öğrenciler Alman lise bitirme sınavı olan Abitur sınavına katılabilir yada Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının kriterlerine bağlı olan Alman Dil Diploması (DSD) B2/ C1’i edinebilir.

Abitur, Almanya’daki en üst orta öğrenim okul diplomasıdır. Bu diploma yalnızca Almanya’da değil birçok ülkede öğrencilere üniversiteye giriş hakkı sağlamaktadır ve ömür boyu geçerlidir.

DSD B2/C1, Alman üniversitelerinde bir dil belgesi olarak kabul görmektedir. Üniversitede öğrenim görebilmek için Türkiye’de bir bölüm kazanmış olmak gerekmektedir. Alman yüksekokullarına direkt olarak giriş imkânı ancak Abitur  ile mümkündür.

 • İstanbul Erkek Lisesinde Kaç Öğrenci Öğrenim Görmektedir? Yatılılık İmkanı Var Mıdır?

2020-2021 yılında 852 öğrenci eğitim görmektedir. Yatılılık imkanı vardır.

 

 • Öğretmen Profili Nasıldır?

35’i yabancı, 76 öğretmen görev yapmaktadır.

 • Hangi Yabancı Diller Öğretilir?

İngilizce ve Almanca dilleri öğretilir. Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik dersleri Almanca okutulur.

 • Üniversite Başarısı Nasıldır?

2020 yılında 165 öğrenci mezun olmuş. 20 tanesi tercih yapmamış. 77 öğrenci ise eğitimine yurtdışında devam etmeye karar vermiştir. Bu 77 öğrencinin 69’u Almanya, 3’ü İsviçre, 2’si Avusturya, 2’si Amerika, 1’i İngiltere’deki üniversiteleri tercih etmiştir.2020 yılında değişik puan türlerinde ilk binde 29 öğrenci yer almıştır.

3.Kabataş Erkek Lisesi

Tarihçesi: 1908 yılında Kabataş semtinde Esma Sultan Konakları’nda daha önce kapatılmış olan Aşiret Mektebi’nin yerine açıldı. Okul, 17 Kasım 1913’te ilkokul kısmının da açılmasıyla on iki sınıflı “Kabataş Sultanisi” haline getirildi. 1919’dan itibaren yatılı ve gündüzlü olarak eğitim öğretim veren  “Kabataş Sultanisi”, 1923-1924 ders yılından itibaren sultanilerin kaldırılmasıyla “Kabataş Erkek Lisesi” adını aldı. 2006-2007 öğretim yılında Anadolu Liseleri arasında “Hazırlık artı 4 Yıl” öğrenim uygulayan lise statüsünde eğitim öğretim vermeye başladı,  2009 yılından itibaren birinci yabancı dil olarak Almanca eğitim veren iki sınıf açıldı.

 • Kabataş Erkek Lisesi Özel Okul Mu? Devlet Okulu Mu? Ücretli Mi?

Kabataş Erkek Lisesi Anadolu lisesi statüsünde bir resmi (devlet) lisedir. Ücretsizdir.

 • Kabataş Erkek Lisesi Nasıl Öğrenci Kabul Eder?

Kabataş Erkek Lisesi LGS puanıyla merkezi yerleştirme sonucuna göre öğrenci kabul eder.

 • Kabataş Erkek Lisesi Kaç Kişi Alıyor? Okulun Kontenjanı Kaçtır?

Almanca Bölümüne: 68 öğrenci

İngilizce Bölümüne : 136 öğrenci alınmaktadır.

 • Eğitim Süresi Nedir?

Okul, 1 yıl hazırlık 4 yıl lise öğrenimi vermektedir.

 • Mezunların Sahip Olabileceği Diplomalar Nelerdir?

Okulda birinci yabancı dili Almanca olan öğrenciler, Merkezi Alman Hükümeti ve eyaletlerin ortak çalışması olan Alman Dil Diplomasını (DSD) elde etme imkanına sahiptirler. 2019-20200 yılından beri AP (Advanced Placement)  dersleri verilmeye başlamıştır. 2020-2021 yılında Biyoloji, Matematik, İngilizce ve Fizik derslerinde AP dersleri verilmektedir.

 

 • Kabataş Erkek Lisesinde Kaç Öğrenci Öğrenim Görmektedir?

Okulda 947 öğrenci eğitim görmektedir.

 • Öğretmen Profili Nasıldır?

64 öğretmen görev yapmaktadır.

 • Kabataş Erkek Lisesi’nde yatılılık var mıdır?

Okulun erkek öğrenciler için pansiyonu vardır.

 • Hangi Yabancı Diller Öğretilir?

İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri öğretilir.

 • Üniversite Başarısı Nasıldır?

2020 yılında 196 öğrenci mezun olmuştur. 165 tanesi yurt içindeki üniversitelere, 16 tanesi yurtdışındaki üniversitelere yerleşmiştir. Yerleştirme yüzdesi: %92’dir. Yurtiçine yerleşen öğrencilerin 56 tanesi Tıp fakültesine yerleşmiştir.

Başlıca isimler;

 • Levent ERDEN(Galatasaray lisesi)

Galatasaray Lisesinden mezun olan Levent ERDEN, Boğaziçi Üniversitesinde MBA yaptı. Pepsico’da International Ülke Müdürlüğü yaptığı 2 yıl boyunca, Pepsi ilk ve (şu ana kadar) son kez pazar lideri oldu.

 • Cahit Sıtkı TARANCI

“Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.”
Dizelerini hayatımıza kazandıran ünlü şairdir. Otuz Beş Yaş şiirinin, 1946 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği yarışmada birincilik kazanmasıyla ününü pekiştirdi ve Cumhuriyet Dönemi’nin önemli şairleri arasına girdi.

 • Münir ÖZKUL(İstanbul erkek lisesi)

Türk meddâh, tiyatro ve sinema oyuncusudur.

 • Ekrem Şerif EGELİ(İstanbul erkek lisesi)

İstanbul Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları doçentliği, profesörlüğü, ordinaryüs profesörlüğü yaptı. Aynı fakültenin dekanlığı, Yüksek Sağlık Şûrası üyeliği ve İstanbul Üniversitesi rektörlüğü yapmıştır. 1934 yılında gastroskopi, 1939 yılında karaciğer ponksiyonu prosedürlerini Türkiye'de ilk uygulayan hekim oldu.

 • Adnan KAHVECİ(Kabataş erkek lisesi)

Türk bürokrat, milletvekili ve bakan.

İbrahim Şimşek Yazdı

8 Ocak 2022 14:18

mersinodak

Mersin Odak Haber yazı işleri ekibi topluma gerçekleri aktarmayı, değişik katmanların sesi olmayı amaç edinmiştir Mersin son dakika, gündem, haber, spor, ekonomi, asayiş, odak haber

Yeni Haberler

Apple'den Türkiye Ürünlerine Bir Zam Daha! İşte Yeni İPhone, Apple Watch, AirPods ve MacBook Fiyatları..

Apple Türkiye'nin henüz 2 hafta önce yapmış olduğu zamlara vatandaş alışmamışken, Apple ürünlerine 5 Haziran 2023 itibariyle yeni bir zam… Daha Fazla Oku

6 Haziran 2023

Son Dakika: Kahramanmaraş Yine Sallandı!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11,41 kilometre olarak belirlendi. AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun… Daha Fazla Oku

5 Haziran 2023

Merkez Bankası Başkanlığı'na Sürpriz İsim! Hafize Gaye Erkan Kimdir, Nerelidir ve Kaç Yaşında?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi, yeni kabine belli oldu. Gözler Merkez Bankası Başkanlığı’na çevrildi. Yatırımcı ve işçiler yönünü ekonomide… Daha Fazla Oku

5 Haziran 2023

Boşanma Avukatı Açıkladı: Türkiye'de En Çok Karşılaşılan Boşanma Nedeni Belli Oldu!

Yapılan değerlendirmeye göre eşlerin evlilik birliğinin devamı sürecinde birbirlerinden uzaklaştıkları ve ilgisiz davranarak evliliğin kopuş noktasına geldiğini göstermekte. En çok… Daha Fazla Oku

5 Haziran 2023

Sigaraya Beklenen Zam Geldi! Sigara Tiryakilerini Üzecek Fiyatlar Belli Oldu!

Yılbaşında zamlanan sigaraya bir yenisi eklendi. Philip Morris grubu sigaralara 5 TL zam yapıldı. Son zammın ardından en ucuz sigara… Daha Fazla Oku

5 Haziran 2023

ÖTV'siz, KDV'siz, Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Geliyor! 2023 Vergisiz İPhone Fiyatları Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs Genel Seçimlerinde bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alınabileceği vaadi muhalefetin de vaatleri… Daha Fazla Oku

5 Haziran 2023

MESKİ, 3 Tesisin Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılıyor

MESKİ, yenilebilir enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda MESKİ, Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri (GES) ve… Daha Fazla Oku

5 Haziran 2023

Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı, Mersin'de Mizah Günlerine Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra kentte farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen etkinliklere de destek olmaya devam… Daha Fazla Oku

4 Haziran 2023