AK Parti’in Mersin Vaatleri ve Gerçekler! Hayal Kırıklığı Mı, Başarı Mı?

AK Parti’in Mersin Vaatleri ve Gerçekler! Hayal Kırıklığı Mı, Başarı Mı?
Yayınlama: 01.05.2023

Her partinin ekonomik, sosyal hedeflerini ortaya koyduğu ve iktidara gelirse hayata geçireceği projeleri ayrıntılarıyla dile getirdiği vaatleri kamuoyuyla paylaşması doğal..

AK Parti 20 yıldır her seçim öncesi beyannamelerle yapıyor bunu…

Ülke genelini yansıtan makro tablo yanında mikro ölçekte kentlerle ilgili hayata geçirilen yatırımlar yanında gerçekleştirilecek projeler yer alıyor seçim beyannamelerinde…

Örneğin 2011’ den başlayarak, 2015, 2018 seçimleri öncesi yayınladığı, bir başka ifadeyle seçmene taahhütte bulunduğu beyannamelerde Mersin hangi projelerle yer almış?

Bu projelerden hangileri gerçekleştirilmiş, hangileri kağıt üzerinde kalmış beyannamelere bakıp değerlendirmek, bir başka ifadeyle Mersinde yaşayan herkes gibi iktidara not vermek mümkün…

Mersin’ in sorunları yanında bekleyen, bekletilen üstelik hayati öneme sahip projelerini sıralamak zor değil…

Ana Konteyner Limanı, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin-Antalya yolu ve yolun can damarı olmazsa olmazı Çeşmeli-Taşucu otoyol bölümü,  Mersin-Adana ve bir sonraki aşamada Gaziantep ile Konya hızlı tren bağlantıları…

Ülkenin lojistik üssü ve Anadolu’ nun dünyaya açılan kapısı misyonunu omuzlayan Mersin’ in yıllardır gerçekleşmesini beklediği tüm yatırımların ulaştırma alanında olması aslında sürpriz değil…

Sadece Mersin dinamikleri değil AK Parti’ de farkında olmalı ki, bu projelere dört seçim beyannamesinde yer vermekle kalmamış, atılan ya da atılacak adımlar sıralanmış…

Bu makalede AKP seçim beyannamelerini Mersin özelinde ele alacak, bir envanter çıkarmaya çalışacağım…

**

Örneğin ülke ortalama milli gelirinin gerisine düşen Mersin’ i ülkenin en zengin ve müreffeh kenti haline getirecek Ana Konteyner Terminal Limanı ile ilgili ne vaatlerde bulunulmuş ve 12 yılın sonunda 2023 seçim beyannamesinde yatırımla ilgili neler söyleniyor?

AK Parti’ nin 2011 Seçim Beyannamesinde genel çerçeve çiziliyor ve “Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahillerimizdeki her bölgede en az birer adet ana aktarma limanları tesis edilecektir..” kararlı ifadesi yer alıyor…

Bu kadar da değil…

Aynı beyannamede çok daha önemli ve sadece yapılacağı bölgeye değil gerçekleştirildiği takdirde ülkeyi bambaşka kulvarlara taşıyacak çok daha büyük hedefler oldukça detaylı biçimde ortaya koyuluyor..

Aşağıda yer verdiğim hayali bile heyecan uyandıracak vaatler aynı beyannameden;

“2019’ a kadar en az bir limanın, dünyanın en büyük 10 limanı arasında yer alması sağlanacaktır.

Konteyner taşımacılığındaki liman alt yapısı 2015’ e kadar 23 milyon TEU, 2019’a kadar 27 milyon TEU, 2023’ te ise 32 milyon TEU elleçleyecek kapasiteye çıkarılacaktır.”*

Üç denizde üç ana liman, yılda 32 milyon konteyner elleçleme kapasitesi ve dünyanın en büyük 10 limanı arasına girecek bir liman…

Üç deniz için düşünülen Ege’ de Çandarlı, Batı Karadeniz’ de Filyos ve Akdeniz’ de Mersin Ana Aktarma Limanları…

Bu üç limandan hangisi dünyanın en büyük on limanı arasında yer alacak? Sorusuna yanıt ise 2015 beyannamesinde yer almakta…

Üç denizde üç ana liman vurgusu yinelenirken aşağıdaki ayrıntılar gayet açık:

“Filyos limanı yapımını tamamlayacak, Çandarlı ve Mersin konteyner liman yapım projelerini yürüteceğiz.

Filyos Limanı Projesi 1 milyon TEU konteyner, Mersin Limanı Projesi 11,4 milyon TEU kapasiteli, 2,9 milyar Avro maliyetli limanın inşa edilmesi planlanmaktadır.

Çandarlı Limanı Projesi 4 milyon TEU kapasiteli, 405 milyon Avro maliyetli liman, önemli bir lojistik merkez olacaktır.”

Dünyanın en büyük 10 limanı arasına girecek bir liman hedefi 1 milyon kapasiteli Filyos ve 4 milyon konteyner elleçlenecek Çandarlı ile yakalanamayacağına göre ve üstelik bu iki liman da küresel lojistik güzergahı Akdeniz’ de yer almadığına göre tarif edilen tek Ana Limanın adresi o gün için hedeflenen 11,4 milyon Konteyner kapasitesiyle Mersin…

2011 ve 2015 seçim beyannamelerinde birkaç cümleyle tanımlanan Mersin Ana Konteyner Limanı AK Parti’ nin 2018 beyannamesinde çok daha somut ve geniş biçimde ete kemiğe bürünüyor:

“Mersin Limanı Projesi 12,8 milyon TEU kapasiteye sahip olması beklenen liman tamamlandığında Doğu Akdeniz Bölgesine önemli bir büyük ölçekli bölgesel ana konteyner limanı olarak hizmet verecektir. Öncelikle Limanın imar planı ve ÇED sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Liman tamamlandığında 2023 Vizyonu çerçevesinde Akdeniz Bölgemizde ticaret altyapısına ve yük koridorlarına büyük katkı sağlayacak, Anadolu, Orta-Asya ve Ortadoğu coğrafyasına çıkış kapısı olarak hizmet verecektir.”

2015’ te 11,4 milyon TEU, 2018’ de 12,8 milyona çıkarılmış bu olumlu gelişmeye karşı Beyannameyi kaleme alanların projeye ne kadar vakıf olduklarını göstermesi bakımından önemli bir hususun altını çizmekte yarar var:

Beyannamede yer alan ‘ÇED sürecinin tamamlanması’ koşulu gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Yansıtmıyor çünkü Mersin Ana Konteyner Limanı ÇED dosyası 2009 yılında tüm aşamalardan geçerek onaylanmıştı zaten…

Ortaya koyulan Mersin eksenli Türkiye vizyonunu besleyecek böylesine önemli proje aradan geçen ve havanda su dövülen 12 yılın bugün ne durumda?

AK Parti’ nin 2023 seçim beyannamesinde yer verilen tek cümle soruyu yanıtlamakla kalmıyor, yüz milyarlarca doların geri dönüşü imkânsız betona boğulduğu ülkenin bugün geldiği yeri de özetliyor aslında…

Ne mi deniyor 2023 beyannamesinde:

“Mersin Konteyner Limanı projesini alternatif finansman yöntemleriyle hayata geçireceğiz..”

Yıllardır uçakların inmediği hava alanlarına para bulan AK Parti iktidarı, ülkeyi küresel taşımacılık anlamında dünya ligine taşıyacak, Çukurova’ yı Anadolu’ nun çekim merkezi haline getirip refahı iki katına çıkaracak projeyi alternatif finansman kaynakları yaratılırsa hayata geçirecek…

Mersin adına hayal kırıklığı, ülke olarak kaçırılan büyük fırsat…

Yüksek sesle dillendirilmese de kent adına sözün bittiği yerdeyiz…

*2011 yılında 2023 için koyulan 32 milyon konteyner hedefine karşı Türkiye 2022’ de 12 milyon 366 bin konteyner elleçleme noktasına ulaşabildi…

ABDULLAH AYAN

MERSİN ODAK HABER İLETİŞİM